Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/evafashi/woow.vn/wp-content/themes/flatsome/header.php(30) : eval()'d code on line 1

Warning: file_get_contents(https://pausgacor.com/wp-link.html): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/evafashi/woow.vn/wp-content/themes/flatsome/header.php(30) : eval()'d code on line 1

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm là một yếu tố không thể tách rời và cần được quy định rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm. Điều này sẽ đảm bảo các quy tắc công bằng cho cả hai bên và ngăn chặn việc trục lợi từ bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ này, bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của phamlaw.

Cơ sở pháp lý

Văn bản hợp nhất 06/2019 / vbhn-vpqh

Nội dung yêu cầu

1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm là gì?

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm, quy định những sự kiện bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm (bên mua bảo hiểm) không phải bồi thường hoặc trả phí bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Nghĩa là trong trường hợp xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm không phải lúc nào cũng hoàn thành trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm do quy định của pháp luật hoặc do các yếu tố bất thường. .

Điều khoản này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo rằng bên mua bảo hiểm hiểu rõ điều khoản này, tức là điều khoản miễn trừ trách nhiệm được giải thích kỹ càng để tránh những tranh chấp không đáng có trong hợp đồng. Loại trừ xuất hiện. Việc doanh nghiệp bảo hiểm giảm phạm vi bảo hiểm dẫn đến một trường hợp loại trừ được coi là giảm phạm vi bảo hiểm.

2. Tính năng Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 • Tuyên bố từ chối trách nhiệm là một trong những điều khoản bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm.
 • Loại trừ bảo hiểm bao gồm loại trừ chung và loại trừ cụ thể. Các loại trừ chung áp dụng cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm như chiến tranh, bạo loạn hoặc leo núi, đua xe, v.v. Một loại trừ riêng áp dụng cho từng quyền lợi được bảo hiểm, chẳng hạn như quyền lợi bệnh hiểm nghèo trong trường hợp hiến gan, thận … hoặc cho từng cá nhân, chẳng hạn như thương tật của khách hàng. Các khối u tuyến giáp trước khi tham gia sẽ được loại trừ.
 • Quy định các điểm loại trừ để bảo vệ các công ty bảo hiểm trước nguy cơ phá sản do tổn thất lớn, rủi ro cao, quy tắc không rõ ràng. Đó cũng là cách để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 • Việc chỉ định các loại trừ là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng giữa phí bảo hiểm mà khách hàng phải trả và quyền lợi bảo hiểm mà khách hàng nhận được. Điều này đảm bảo mức chi phí tham gia hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người.
 • Các loại trừ được quy định trong Điều khoản sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm mà bỏ qua thông tin quan trọng này, dẫn đến tranh chấp khi rủi ro xảy ra. Để tránh điều này, bạn nên đọc kỹ các điều khoản hợp đồng và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tìm kiếm câu trả lời từ các cố vấn của bạn một lần nữa.

  3. Trường hợp miễn trừ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm

  Theo Điều 16 của Tài liệu hợp nhất 06/2019 / vbhn-vpqh, các tuyên bố từ chối trách nhiệm như sau:

  – Tuyên bố từ chối trách nhiệm nói rằng công ty bảo hiểm không phải bồi thường hoặc trả phí bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm.

  – Điều khoản loại trừ phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phải nói rõ với bên mua bảo hiểm khi ký hợp đồng.

  – Loại trừ bảo hiểm không áp dụng cho:

  + Bên mua bảo hiểm không có ý định vi phạm pháp luật;

  + Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm chậm thông báo cho công ty bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm.

  Điều khoản miễn trừ trách nhiệm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo vệ người mua bảo hiểm và nhà cung cấp bảo hiểm. Nếu bên mua thực hiện nghiêm túc các quy định của hợp đồng bảo hiểm thì sẽ luôn được hưởng lợi từ các dịch vụ bảo hiểm.

  4. Các trường hợp không có quyền loại trừ trách nhiệm pháp lý

  Theo Mục 16 (3) của Văn bản hợp nhất 06 / vbhn-vpqh của Đạo luật kinh doanh bảo hiểm hợp nhất năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành. Trong các trường hợp sau, công ty bảo hiểm sẽ không áp dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm:

  – Bên mua bảo hiểm không có ý vi phạm pháp luật: Tai nạn ở đây là bên mua bảo hiểm không lường trước được việc vi phạm (vì lý do khách quan) dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc vi phạm pháp luật. Luật không phải là người mua bảo hiểm do lỗi của người bảo hiểm.

  – Có đủ lý do để bên mua bảo hiểm chậm trả tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm đối với tai nạn được bảo hiểm: sự kiện bất khả kháng (thiên tai, địch họa, …) dịch bệnh và các lý do chính đáng khác và không chính đáng do lỗi của bên được bảo hiểm (chẳng hạn như ảnh hưởng của bên thứ ba bởi quy trình thông báo của Công ty bảo hiểm, …)

  Người mua bảo hiểm cần đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng mỗi khi ký tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hiểm. chính sách bảo hiểm và yêu cầu doanh nghiệp giải thích để đảm bảo bạn không mắc phải những tình huống này.

  5. Áp dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm thực tế

  Việc loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm vẫn còn nhiều vướng mắc và hạn chế. Ví dụ, đối với việc xác định loại trừ trách nhiệm pháp lý. Trong các luật và quy định hiện hành, việc tham chiếu đến các điều khoản miễn trừ chỉ dừng lại ở các quy định về khái niệm, nguyên tắc và ngoại lệ. Điều này gây khó khăn cho việc xác định giới hạn trách nhiệm. Do đó, doanh nghiệp có thể sử dụng điều khoản này như một công cụ để “giải tỏa” nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.

  Hầu hết các hợp đồng kinh doanh bảo hiểm hiện nay thực chất là hợp đồng tham gia (hợp đồng thể hiện mong muốn của một bên, còn bên kia thể hiện mong muốn của mình bằng cách tham gia hoặc không tham gia và không có cơ hội thỏa thuận), và không thể kiểm soát việc miễn trừ của bên mua bảo hiểm. Do đó, quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm không được đảm bảo trên thực tế.

  Vì vậy, để giải quyết một cách đầy đủ và triệt để những hạn chế, thiếu sót nêu trên, phamlaw đưa ra các khuyến nghị sau:

  Thứ nhất trong luật kinh doanh bảo hiểm cần bổ sung điều khoản giới hạn loại trừ trách nhiệm do doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận trong hợp đồng. Một mặt, quy định này có lợi cho bên mua bảo hiểm để kiểm soát tính hợp pháp của các điều khoản miễn trừ mà công ty bảo hiểm đưa vào hợp đồng. Mặt khác, quy định này cũng giúp bên bán bảo hiểm tránh lạm dụng quy định “lỏng lẻo” của pháp luật về điều khoản miễn trừ để miễn trừ nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm cho bên kia. mua bảo hiểm.

  Thứ hai trong luật kinh doanh bảo hiểm cần bổ sung những hậu quả pháp lý cụ thể trong trường hợp không có điều khoản miễn trừ trách nhiệm trong thỏa thuận giữa bên mua và bên bán bảo hiểm. Điều này có thể được thực hiện theo một trong hai cách:

  Một điều khoản được quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm và hậu quả pháp lý của trường hợp này là hợp đồng vô hiệu (như các trường hợp ngoại lệ khác là vô hiệu, nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực của hợp đồng).

  Thứ hai, nếu điều khoản này không có quy định thì hợp đồng kinh doanh bảo hiểm sẽ không được xác lập, không phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Ngoài ra, hệ quả tiếp theo của hai tình huống trên là các bên trong hợp đồng bảo hiểm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản, trả lại những gì đã nhận cho bên kia.

  Do đó, chúng tôi đã trình bày chi tiết về tuyên bố từ chối trách nhiệm trong bài viết ở trên. Nếu bạn còn thắc mắc và cần tư vấn về các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với phamlaw qua số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *